شرکت سایه روشن

طراح، مجری و تولیدکننده انواع سقف های سبک، نورگیر و بارانگیر

تولیدکننده نورگیرحبابی و تنها تولیدکننده بارانگیر پنجره در ایران

خدمات قابل ارائه توسط این شرکت شامل گروه‌های ذیل می‌باشند