بارانگیر پنجره یا سایبان پنجره از محصولات انحصاری ساخت شرکت سایه روشن می باشد که بتوع در براکت ورنگ ورق پلی کربنات جهت نصب بالای پنجره وتاسیسات مورد استقبال گسترده قرار گرفته است .

بارانگیر پنجره و کولر
شرکت سایه روشن اولین و تنها تولید کننده باران گیر پنجره در ایران می باشد که این افتخارپس ازسالهافعالیت درزمینه طراحی وتولید انواع سایبان ونورگیروشناخت نیازمشتریان دراین رشته حاصل شده است.بارانگیرهای تولیدی شرکت سایه روشن درسه مدل وسایزیا پیش آمدگی (80-100-150 سانتی) وطول بی نهایت (بواسطه قابلیت اتصال داشتن) تولید و عرضه می شود .

بارانگیر پنجره

بارانگیر پنجره

بارانگیر پنجره از چند قسمت اصلی تشکیل شده است ، به شرح زیر :
1–براکت ازجنس پلیمرالیافدارکه میزان الیاف در مقاومت با ر پذیری و مقا ومت در برابر گرما ی شدید تاثیر قابل تو جهی دارد .
2-فیکسینگ بارازجنس آلومینیوم رنگ شده می باشد که جهت محکم نگه داشتن ورق پلی کربنات و هم چنین آب بندی کنا ر دیوا رپشت و آب چکا ن جلو کاربر د دا رد .
3-ورق پلی کربنات دو جداره 6 میل و فلت 3میل که داخل شیا ر ها ی برا کت و فیکسینگ بار قرا ر می گیر د .
،4- رول بولت، جهت محکم نگه داشتن برا کت روی دیوار یا پرو فیل آهن .

اجرای-بارانگیرروی-درب-حیاط
تما می قطعا ت باران گیر پنجره به راحتی و با استفاده از ابتدایی ترین ابزار توسط هر کسی قابل نصب می باشد .

سایبان درب

سایبان درب

مشخصات بارانگیر های پنجره تولیدی شرکت سایه روشن از نظر تنوع سایز و رنگ و مدل همراه با جزئیات لازم که باید هنگام نصب در نظر گرفته شود در جدول زیر به همراه شکل دو بعدی آنها ، طول هر براکت ، فاصله بین محل رول بولت ها و… نشان داده شده است .

جدول بارانگیر

جدول بارانگیر