سقف حیاط خلوت

سقف حیاط خلوت یا پوشش پاسیو به عبارتی پوشش سقف حیاط خلوت یا سقف پاسیو  در آپارتمان ها از سقف طبقه همکف یا سقف پشتت بام با استفاده از نور گیر حبابی بهترین گزینه ممکن جهت پوشش می باشد . هم چنین پوشش سقف حیاط خلوت یا پاسیو از پشت بام می تواند با ورق پلی کربنات بصورت قوس دار یا شیب دار باشد .

نورگیر حبابی

نورگیر حبابی

پوشش حیاط خلوت ، ضمن جلو گیری از برخورد باران و برف و گرد و خاک به کف حیاط خلوت از پرت انرژی گرمائی و سرمائی از این قسمت جلو گیری می شود که با توجه به گران شدن انرژی در کشور بسیار حائز اهمیت می باشد .

هم چنین با پوشش حیاط خلوت ، می توان از حیاط خلوت یا پاسیو به عنوان اطاق کار ، اطاق کودک ، آشپز خانه کمکی و…. استفاده نمود که در واقع به متراژ حیاط خلوت به مساحت فضای داخل آپارتمان اضافه می شود .

سقف حیاط خلوت

سقف حیاط خلوت

سقف حیاط خلوت با نورگیر حبابی به علت خواص استثنائی از جمله مقاوم بودن تا 20 سال ،عبور نور و.. وهم چنین دیتیل اجرائی نصب طبق استاندارد که توسط شرکت سایه روشن اجرا می گردد از سقف طبقه اول و یا سقف پشت بام یا همان سقف نورگیر از زیر و بالا دارای زیبائی بوده و با اغلب مصالح ساختمانی قالیت هم نشینی دارد .

پوشش پاسیو

پوشش پاسیو