سقف متحرک یا نورگیر متحرک بصورت نورگیر تونلی با استفاده از  ورق پلی کربنات ویا به صورت نورگیر حبابی که کل سقف یصورت یکجا ویا قسمتب از سقف ثابت و یک قسمت با چند قسمت متحرک ویا کل سقف بصورت تلسکو پی داخل هم رفته و باز می شوند .

سقف متحرک

سقف متحرک

 

 

پوشش متحرک

پوشش متحرک

 

 

پوشش متحرک یا نورگیر متحرک کاربرد های گوناگونی به شرح زیر دارد :

1- پوشش وید ساختمان جهت تهویه و پوشش وید موتور خانه جهت جابجا ئی تاسیسات داخل موتور خانه .

2- پوشش استخر رو باز در حیاط ویلا و مجتمع های تفریحی جهت استفاده در چهار فصل سال .

3-ساخت پارکینگ بازشو در حیاط منزل مسکونی و …

سقف بازشو

سقف بازشو

نورگیر متحرک

نورگیر متحرک