پوشش پارکینگ در حیاط منازل مسکونی ، ویلاها و محوطه مجتمع های مسکونی و اداری در طرح های متنوع و زیبا با پوشش ورق پلی کربنات و یا ورق UPVC قابل اجرا می باشد .

پوشش پارکینگ یا ساخت پارکینگ تکی و پارکینگ گروهی یا اجرای پارکینگ در طرح های متنوع و زیبا ضمن محافظت از خودرو در برابر بارش برف و باران و تتابش نور شدید خورشد طرح های متنوع در زیبائی محوطه و ساختمان تاثیر گذار می باشد .

پوشش پارکینگ

پوشش پارکینگ

پوشش پارکینگ

پوشش پارکینگ

ساخت انواع پارکینگ ابتدا از بازدید اولیه از پروژه و برداشت ابعاد و اندازه و در نظر گرفتن نیاز مشتری مبنی بر تعداد خودرو های نیازمند پوشش و طرح مد نظر مشتری و هم چنین در نظر گرفتن طرح و رنگ در خور پروژه ، اقدام به طراحی و برآورد پیشنهادی به مشتری می نماید .

ساخت پارکینگ در حیاط منازل مسکونی و ویلائی بر حسب نقشه حیاط می تواند بصورت یک طرفه یعنی ستون ها در یک طرف و کل بار سقف روی این ستون ها باشد و یا به صورت دو طرفه یعنی در دو طرف ستون داشته باشییم و کل بار سقف روی ستون های دو طرف باشد .

پارکینگ یک طرفه

پارکینگ یک طرفه