ساخت آکوا ریوم

ساخت آکوا ریوم با ورق اکرولیک در ابعاد و اندازه های مختلف قابل اجرا می باشد . شاید زمانی که ورق اکرولیک تولید و وترد بازار شد کمتر کسی فکر می کرد از این ورق می توان آکواریوم های بزرگ ساخت .

ساخت آکوا ریوم در طرح های زیبا و متنوع مکعب مستطیل ، مکعب مربع و قوسی شکل با ورق اکرولیک شفاف با ضخامت بالا با توجه به مزایای برتر ورق اکرولیک نسبت به شیشه توانست جایگزین به حقی به جای شیشه باشد .

ورق اکرولیک با توجه به قابلیت اتصال صفحات اکرولیک به هم و عدم دید درزی در آن در ساخت آکواریوم های بزرگ چند هزار متری کاربرد گسترد ه ای دارد . آکوا ریوم هائی که در آن حیو ا نا ت عظیم ا لجثه دریائی و خطر ناک جهت نمایش عموم و تحقیقات روی آنها نگهداری می شود .

ساخت آکوا ریوم های بزرگ و منحنی که از طریق فرآیند CAST و تولید ورق های در ابعاد بزرگ و ضخامت بالا تولید و پس از گذشتن از آز ما یش های مختلف در محل بوسیله اتصالات مخصوص نصب می گردد .

ساخت آکوا ریوم های کوچک و متوسطی که با ورق اکریلیک ساخته می شود ، بستگی به ابعاد واندازه آکوا ریوم و میزان آبی که داخل آکوا ریوم ریخته می شود و فشاری که به بدنه یا ورق اکریلیک وارد می کند ، از ورق اکرولیک با ضخامت های متناسب استفاده می شود .

پس از انتخاب ضخامت ورق اکریلیک و برش کاری ورق ها به اندازه های مورد نیاز با استفاده از برش های مخصوصی که در ورق ایجاد می کنیم وهم چنین استفاده از چسب های مخصوص ورق های برش خورده اکریلیک را در قالب یک آکوا ریوم به هم می چسبانیم .

ساخت آکوا ریوم ، ساخت نور گیر حبابی ، اجرای سقف کاذب ، پوشش سقف حیاط خلوت از کاربرد های ورق اکرولیک می باشد .