سقف کاذب وپارتیشن بندی فرستادن به ایمیل

سقف کاذب و پارتیشن بندی

ایجاد سقف های کاذب در سرویسها، آشپزخانه، استخر، فروشگاهها، راهروها و سالنهای اداره جات و بیمارستانها در رنگهای فوق العاده زیبا و متنوع ازورق های اکریلیک صورت می گیرد، که نگهدارنده این ورقها سپری و نبشی از جنس آلومینیوم (با رنگهای متنوع) می باشد که خود بر زیبائی کار می افزاید .

 

 

Valid XHTML & CSS | طراحی توسط : آینده نگار