پوشش گلخانه ها؛ معرفی انواع پوشش برای گلخانه ها

توسط2
2787
پوشش گلخانه ها؛ معرفی انواع پوشش برای گلخانه ها

پوشش گلخانه ها

انتخاب بهترین پوشش برای گلخانه ها بسیار مهم است. زیرا در میزان نور شما تأثیر می‌گذارد. مواد مختلفی وجود دارد که مقدار دقیقی از نور را برای عبور از آن فراهم می‌کند و مقادیر مختلفی از توزیع نور را نشان می‌دهد. هنگام انتخاب مواد برای پوشش باید هوشیار باشید زیرا نورهای شدید می‌توانند گیاهان شما را بیش از حد گرم کنند. از طرف دیگر سایه بیش از حد، باعث خراب شدن گیاهان از کمبود انرژی می‌شود. در این مطلب از سایت سایه روشن قصد داریم شما را با انواع پوشش سقف برای گلخانه ها آشنا کنیم، اما قبل از شروع توضیحی مختصر در مورد گلخانه خواهیم داد. با ما همراه باشید.

 

تعریف گلخانه

گلخانه فضای محدودی است که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در طی فصول مختلف یک سال را داشته باشد. طبق اين تعريف از جمله مزایای گلخانه، فراهم كردن شرايط محيطي لازم و مورد نياز محصولي معين است. ساخت گلخانه ‌ها بر حسب اينكه چه نوع مصالح ساختمانی در آنها بكار برده شده است به دو نوع ثابت و متحرك تقسيم بندي می‌شوند.

تعریف گلخانه
تعریف گلخانه

گلخانه ‌های ثابت، به گلخانه هايی گفته می‌شود كه مصالح ساختمانی بكار رفته در آنها از جنس پايدار و با دوام باشد. پس بايد ساليان سال از آنها استفاده كرد. گلخانه ها از نظر کاربری هم به چهار دسته تقسیم می‌شوند. گلخانه های آموزشی- گلخانه های تحقیقاتی- گلخانه های تفریحی و سرگرمی- گلخانه تجارتی.

 

1- پوشش گلخانه ها با آکریلیک

ﺑﯿﻦ ﭘﻮﺷش های ﻣﺨﺘﻠﻒ، آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ از ﻧﻈﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻮر ﻣﻘﺎم اول را دارد. ورق آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ﮐﻤﯽ ﺷﻔﺎف ﺗﺮ از ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺑﻮده اﻣﺎ زرد ﺷﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد. همچنین اﺷﺘﻌﺎل ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت، ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﺧﺶ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﻤﺘﺮی دارد.

ورقﻫﺎی آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ در ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ روی ﺳﻄﻮح ﺻﺎف ﻧﺼﺐ ﺷﻮد و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﺼﺐ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ورق ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﻓﯿﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ H اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

 

2- پوشش گلخانه با پلی وینیل کلراید

صفحات پلی ‌وینیل کلراید محکم و شفاف بوده و طول عمر بیشتری نسبت به ورقه ‌های پلی ‌اتیلنی دارند ولی هزینه این صفحات ۵-۴ برابر ورقه‌ های پلی ‌اتیلنی می‌باشد. این صفحات در معرض نور ماورای بنفش کدر شده و حالت شکنندگی پیدا می‌کنند. پلی ‌وینیل کلراید و پلی ‌اتیلن چگالی متفاوتی دارند، لایه‌ های پلی ‌وینیل کلراید در آب فرو می‌روند، در حالی که لایه‌ های پلی ‌اتیلنی غوطه ‌ور می‌مانند. در ضمن لایه‌های پلی ‌وینیل کلراید وقتی سوزانده شوند بوی گاز کلر می‌دهند.

 

3- پوشش گلخانه ها با شیشه

شیشه یکی از مواد مرسوم و متداول جهت پوشش گلخانه می‌باشد و دارای عبور نور و پایداری بالا می‌باشد. اما شیشه های پوشش دار و رنگی به دلیل نشر کم و انعکاس گرما باید با دقت و احتیاط استفاده شوند به طور مثال شیشه های برنزی می‌توانند کاهش عمده ای در عبور نور داشته باشند. پایداری بسیار عالی پوشش های شیشه ای باعث نگهداری هرچه بهتر گیاهان در شرایط نامساعد محیطی می‌گردد.

پوشش گلخانه ها با شیشه
پوشش گلخانه ها با شیشه

برای مثال یک گلخانه با پوشش دولایه ی پلی اتیلنی با بارش یک برف سنگین ممکن است فرو بریزد. امروزه شیشه مورد استفاده در گلخانه ها از نوع حرارتی به دلیل استحکام بالاتر می‌باشد که این اجازه را می‌دهد که از قاب هایی با عرض ۳۰-۳۶ اینچ استفاده شده و کاهش تعداد قاب و افزایش نور را سبب می‌شود.

 

4- پوشش گلخانه با پلی اتیلن

پوشش پلی اتیلن نور کمتری را نسبت به شیشه از خود عبور می‌دهد. همچنین نور ماورا بنفش را که در فصل تابستان باعث از بین رفتن پلاستیک و یکبار مصرف شدن آن می‌شود از خود عبور می‌دهد. نور ماورا بنفش همچنین باعث تیرگی، شکنندگی و پارگی پلاستیک می‌شود. پوشش پلی اتیلن حرارت بیشتری را نسبت به پوشش شیشه ای منتقل می‌کند که موجب افزایش هزینه ‌های انرژی می‌شود. پوشش پلی اتیلن در مقایسه با شیشه از عمر کوتاه تری برخوردار می‌باشد و هزینه اولیه آن نیز کمتر است.

پوشش گلخانه با پلی اتیلن
پوشش گلخانه با پلی اتیلن

هوای مرطوب و گرم موجود در گلخانه پس از برخورد با پوشش پلی اتیلن سرد به بخار آب تبدیل می‌شود. بخار آب روی سطح پوشش پلی اتیلن معمولی به قطرات آب تبدیل شده و چون پوشش پلی اتیلن معمولی آبگریز می‌باشد قطرات آب به یکدیگر پیوسته روی گیاهان چکه می‌کنند و باعث افزایش بیماری های قارچی می‌شوند.

 

5- پوشش گلخانه ها با پلی وینیل فلوراید

پلی وینیل فلوراید به دلیل عمر زیاد، به عنوان پوشش محافظ بر روی صفحات فایبر گلاس به کار می‌رود و طول عمر آن ۱۰سال یا بیشتراست، همچنین گران تر از پلی اتیلن و مقاوم به ساییدگی و طوفان است، این پوشش، اشعه ماورای بنفش را از خود عبور نمی‌دهد و به همین دلیل، عمر آن بیشتر از پلی اتیلن است. نام تجاری ورقه های پلی وینیل فلوراید، تدلار و طول عمر آن حدود ۸ سال است که ۴سال بیشتر از پلی اتیلن و ۲سال بیشتر از پلی وینیل کلراید، جاذب اشعه ماورای بنفش است. انتقال نور آن در ورقه ۴میل (۰۱/۰میلیمتر)، حدود ۹۲% و مقاومت کششی آن، ۴برابر پوشش های پلی اتیلنی به ضخامت ۶میل (۱۵/۰میلیمتر )است.

پوشش های وینیلی قابلیت تجمع الکتریسیته ساکن را دارند و باعث جذب و نگهداری غبار می‌شوند و در نتیجه، موجب کاهش انتقال نور شده و باید شسته شود. قیمت این پوشش ها گران است، اما به علت طول عمر بیشتر، شاید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. این نوع پوشش در عرض ۶/۲-۲/۳ متری و طول ۶۷ متر و ضخامت ۰۵/۰-۰۸/۰ میلیمتر عرضه می‌شود.

 

6- پوشش گلخانه با پوشش پلاستیکی

پوشش های پلاستیکی می‌تواند از جنس پلی استر، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل فلوراید باشد. این پوشش ها نیاز به اسکلت های سنگین ندارند و کاهش هزینه گرم کردن تا حدود 40 درصد نسبت به گلخانه های شیشه ای یک لایه است.

گلخانه با پوشش پلاستیکی
گلخانه با پوشش پلاستیکی

اغلب پوشش های پلاستیکی از نوع پلی اتیلن بوده که معمولا به ماده مقاوم کننده در مقایل اشعه ماورای بنفش مخلوط شده است که باعث افزایش طول عمر این پوشش ها تا حدود 3 سال قابل افزایش است.

 

7- پوشش گلخانه با پلی کربنات

پوشش پلی کربنات ۹۰% از نور خورشید را از خود عبور می‌دهند. تحمل فشار پوشش پلی کربنات ۲۰۰ برابر پوشش شیشه ای می‌باشد که این ویژگی موجب می‌شود که این ورقه ها مقاومت بیشتری نسبت به شیشه در برابر تگرگ و عوامل محیطی داشته باشند.

پوشش با  پلی کربنات
پوشش با پلی کربنات

همچنین پوشش پلی کربنات از مقاومت گرمایی و الکتریکی بالایی برخوردار هستند و مقاومت بهتری در برابرعواملی مانند اسیدهای معدنی و آلی رقیق، عوامل اکساینده و کاهنده، نمک های اسیدی و خنثی، روغن ها، چربی ها، الکل ها، هیدروکربن‌های ایلفاتیک و حلقوی شوینده از خود نشان می‌دهند.

 

8- پوشش گلخانه ها با فیلم پلاستیکی

رول و ورق های پلاستیکی گلخانه یکی از بهترین مواد پوشش گلخانه ای است که به نسبت پلاستیک معمولی متفاوت است. همچنین ساخته شده اند تا در برابر همه شرایط آب و هوایی سازگاری داشته باشند. این نوع پوشش گزینه ای ارزان قیمت نسبت به شیشه هستند. همچنین تنظیمات آنها بسیار آسان است و می‌توانند با اشکال و اندازه های مختلف گلخانه کاملاً مطابقت داشته باشند. این پلاستیک ها همچنین قادر به قاب کردن پنجره ها، درها و دریچه ها هستند. دوام پلاستیک های گلخانه ای بدین معنی است که پلاستیک های کمتری به عنوان زباله تولید شده و باعث کاهش میزان آلودگی در منطقه می‌شوند.

پوشش گلخانه ها با فیلم پلاستیکی
پوشش گلخانه ها با فیلم پلاستیکی

وزن سبک، سایز بزرگ و قیمت کم، فیلم های پلاستیکی را گزینه خوبی برای پوشش گلخانه ها برای تولید محصولات فصلی کرده است. این نوع فیلم ها انتخاب خوبی برای گلخانه های منحنی وار می‌باشد چون به راحتی با شکل های انحنادار تطابق می‌یابد. امروزه با استفاده از پلاستیک های گرید گلخانه دارای حفاظت UV گسترش یافته که مدت ۳ سال دوام دارند. همچنین به آنها ترکیبات بازدارنده IR اضافه می‌شود که اتلاف گرمایی گلخانه ها را حدود ۲۰% کاهش می‌دهد. سطوح ضد قطره ای آنها نیز سبب کاهش تشکیل قطره های رطوبت روی سطح داخلی آنها می‌شود.

2 دیدگاه
نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نام شما:*

وبسایت:

دیدگاه شما