ساخت پارکینگ تکی و گروهی

ساخت و اجرای پارکینگ در حیاط منازل مسکونی و محوطه مجتمع‌های اداری‌، تجاری، مسکونی، سازمان‌ها و بیمارستان‌ها و غیره بصورت تکی و گروهی قابل اجرا می باشند.
ساخت پارکینگ تکی و گروهی
توضیحات

ساخت و اجرای پارکینگ در حیاط منازل مسکونی و محوطه مجتمع‌های اداری‌، تجاری، مسکونی، سازمان‌ها و بیمارستان‌ها و غیره بصورت تکی و گروهی قابل اجرا می باشند.

با اجرای اسکلت فلزی و بصورت قوسدار یک طرفه و دو طرفه در ساخت پارکینگ های تکی و گروهی با قابلیت نصب ستون فقط در یک سمت در مدل‌های متنوع و زیبا و پوشش با استفاده از ورق‌های پلی کربنات با ضخامت های مختلف و تنوع رنگ زیاد وهمچنین ورق upvc در رنگ های اغلب سفید توسط شرکت سایه روشن قابل اجرا می باشد. قوس دار بودن سازه به همراه طرح‌های متنوع و زیبائی که برای ستون‌ها در نظر گرفته می‌شود باعث خاص بودن پارکینگ های تکی و گروهی می‌شود.