سقف متحرک

نصب سقف های متحرک بر روی استخرهای روباز جهت استفاده در زمستان و یا جلوگیری از مشرف بودن از بیرون و نفوذ گرد و خاک و خاشاک و ورود جانوران.
سقف متحرک
توضیحات

طراحی و ساخت سقف های متحرک بر روی استخر و وید و هر جایی که به جمع آوری سقف در برخی موارد خاص اهم از تهویه هوا یا جابجائی لوازم و دستگاه نیاز باشد توسط شرکت سایه روشن در طرح ها ی متنوع و زیبا انجام میگیرد.
سقف ها هم می تواند بصورت یکجا و هم بصورت تلسکوپی داخل همدیگر جمع شوند.

سقف های متحرک ازسه قسمت اصلی تشکیل می شوند

ریل و متعلقات: که با توجه به ابعاد و اندازه و نحوه باز و بسته شدن سقف طراحی و اجرا می شود.
 اجرای اسکلت: طراحی و اجرای اسکلت با توجه به قوسی بودن یا بصورت شیب دو طرفه و مدل های دیگرمی تواند با پروفیل آهن و یا پروفیل آلومینیوم باشد.
پوشش سقف متحرک: پوشش سقف با توجه به نیاز و خواسته مشتری ودر نظر گرفتن محل پروژه و کاربرد سقف، می تواند با ورق پلی کربنات، نورگیر حبابی و یا پوشش های دیگر باشد.

موارد کاربرد
نصب سقف متحرک بر روی استخرهای روباز جهت استفاده در زمستان و یا جلوگیری از مشرف بودن از بیرون و نفوذ گرد و خاک و خاشاک و ورود جانوران.
پوشش وید تاسیسات مجتمع هایی که زیر همکف قرار گرفته اند جهت جابجایی تاسیسات و همچنین گلخانه ها وسقف متحرک برای رستوران ها و کافی شاپ و…

1028315600331001B1028315600331001B
1028314600331001B1028314600331001B