پوشش استخر روباز

پوشش استخرهای رو باز موجود در حیاط ویلاها و محوطه مجتمع های تفریحی و ورزشی بمنظور جلوگیری از ورود گرد و خاک و خاشاک و همچنین سقوط افراد به داخل استخر و همچنین تبخیر آب استخر کاربرد دارد. ضمن اینکه امکان استفاده از استخر در چهار فصل سال و عدم دیده شدن افراد داخل استخر از بیرون را میسر میکند.
پوشش استخر روباز

توضیحات

پوشش استخر روباز به دو صورت ثابت و متحرک و همچنین با پوشش ورق پلی کربنات و نورگیر حبابی قابل اجرا می باشد.

پوشش استخر بصورت ثابت:

پوشش ثابت می تواند به دو صورت ۱- با دیواره و۲- قوسدار، اجرا گردد:

الف- دیواره با استفاده از ورق پلی کربنات دو یا چند جداره و فلت با ارتفاع دلخواه اجرا می گردد.

ب‌- پوشش سقف با استفاده از ورق پلی کربنات یا نورگیر حبابی روی دیواره قابل اجرا می باشد که با توجه به میزان نور لازم برای استخر در روز و همچنین امکان دید یا عدم دید از بیرون از رنگهای متنوعی می توان استفاده نمود .

پوشش استخر میتواند متحرک باشد تا در فصلهای مختلف بتوان از آن استفاده نمود. پوشش استخرمی تواند بطور کامل یکجا (یک تکه) متحرک باشد و باز شود، یا بصورت تلسکوپی داخل هم قرار گیرند.