پوشش سقف حیاط خلوت و پاسیو

بهترین گزینه پوشش سقف حیاط خلوت طبقه همکف و پاسیو ، استفاده از نورگیر حبابی جهت پوشش آن می باشد که در عین حال که قابلیت عبور نور آفتاب در طول روز را دارد.
پوشش سقف حیاط خلوت و پاسیو
توضیحات

حیاط خلوت و پاسیو بواسطه کاربری آن که عمدتا جهت کمک به تامین نورقسمتی از ساختمان می باشد و همچنین ازجمله قسمت‌هائی از ساختمان می باشد که به فضای آزاد راه دارد. از اینرو پوشش سقف حیاط خلوت با حفظ خصوصیات و کاربری آن حائزاهمیت می باشد.

بهترین گزینه و یا در واقع تنها گزینه پوشش سقف حیاط خلوت طبقه همکف و پاسیو ، استفاده از نورگیر حبابی جهت پوشش آن می باشد که در عین حال که قابلیت عبور نور آفتاب در طول روز را دارد (جهت تامین نورفضای داخل ساختمان) صد درصد آببندی می باشد همچنین امکان دید از بیرون بواسطه تنوع رنگ حباب ها و جود ندارد.

هر سقف مجهز به یک سیستم بازشو می باشد جهت تهویه هوا و دسترسی به بالای سقف را امکان‌پذیر می نماید. پوشش پاسیو با نورگیر حبابی، پاسیو راکه درمعرض برف وباران وگرد و خاک بوده وعلاوه برغیرقابل استفاده بودن معضلی برای صاحب آن بود را تبدیل به یک اتاق قابل استفاده جهت اطاق کودک، اطاق کار، آشپزخانه کمکی و غیره می کند و به مقدارقابل توجهی درمصرف انرژی که بیشترازاین قسمت هدرمیرفت ،صرفه جوئی می شود.

نورگیرهای حبابی تولید شرکت سایه روشن شامل 5 سال گارانتی مکتوب آببندی و تغییر رنگ و شکستن حباب‌ها در اثر عوامل جوی می باشد.

پوشش سقف حیاط خلوت با نورگیر حبابیپوشش سقف حیاط خلوت با نورگیر حبابی
نورگیر حبابی بهترین پوشش برای حیاط خلوتنورگیر حبابی بهترین پوشش برای حیاط خلوت
IMG_1338-1440x1080-1-e1580731433537IMG_1338-1440x1080-1-e1580731433537
IMG_1285-1440x1080-1-e1580731527902IMG_1285-1440x1080-1-e1580731527902
1-2-1440x10801-2-1440x1080