پوشش وید (نورگیر سقفی، گنبدی، قوسی هرمی، حبابی)

پوشش وید از اسکلت فلزی با پروفیل آهن صاف و نورد شده به اشکال تونلی، گنبدی، دایره ای، هرمی و چند وجهی باطرح های متنوع و زیبا اجرا می شوند.
پوشش وید (نورگیر سقفی، گنبدی، قوسی هرمی، حبابی)

جهت پوشش نورگیرها، وید و محل‌هایی که بصورت دایره، مستطیل، مثلث و یا چند ضلعی هستند که اغلب به خاطر تامین نور طبقات پایین تعبیه می شود باید از نوعی پوشش استفاده کرد تا ضمن حفظ نور طبیعی و عایق و آببند بودن از زیبائی، کاربردی، خلاقیت و هارمونی با محیط برخوردار باشد.

از اینرو می توان از یکی از گزینه های نورگیر حبابی، نورگیر تونلی یا قوسی، نورگیر گنبدی با ورق پلی کربنات و همچنین ورق پلی کربنات و استیند گلس و یا نورگیر هرمی استفاده کرد.

پوشش وید از اسکلت فلزی با پروفیل آهن صاف و نورد شده به اشکال تونلی، گنبدی، دایره ای، هرمی و چند وجهی باطرح های متنوع و زیبا اجرا می شوند و می توان با استفاده از ورقهای پلی کربنات و همچنین در صورت نیاز استیند گلس در رنگهای متنوع روی آن را پوشاند که این ورق ها با استفاده از زهوارهای آلومینیوم مخصوص لاستیک خور (لاستیک EPDM) روی اسکلت نصب و آببندی می شود. شکل هندسی و تنوع رنگ ورق ها باعث زیبایی و همچنین ضخامت و نشکن بودن ورقهای فلت باعث کاربرد گسترده و ایمنی و دوام بالای این نوع نورگیرها می شود.