پوشش وید و نورگیر مراکز تجاری و اداری

پوشش وید و نورگیر مراکز تجاری و اداری که اغلب به خاطر تامین نور طبقات پایین تعبیه می شود با استفاده از نورگیر حبابی و یا با استفاده از ورقهای پلی کربنات بصورت تونلی ، گنبدی ، هرمی و...قابل اجرا می باشد
پوشش وید و نورگیر مراکز تجاری و اداری

 

جزئیات

پوشش وید و نورگیر مراکز تجاری و اداری که اغلب به خاطر تامین نور طبقات پایین تعبیه می شود با استفاده از نورگیر حبابی و یا با استفاده از ورقهای پلی کربنات بصورت تونلی ، گنبدی ، هرمی و…قابل اجرا می باشد . تنوع رنگ ورقها و تنوع سایز نورگیرهای حبابی به همراه اجرای اسکلت فلزی در طرحهای هندسی متنوع ، زیبایی خاصی به سقف و محیط می دهد ضمن اینکه این نوع پوشش ها با ذات نورگیری ، نورگیر بودن وید همخوانی دارد . صد درصد آببندی و عایق گرما و سرما می باشد که با توجه به گران بودن انرژی مخصوصا در مراکز تجاری استفاده از این نوع پوشش بسیار حائز اهمیت می باشد.