کاربرد نورگیرهای حبابی چیست؟

کاربرد نورگیرهای حبابی نورگیرهای حبابی کوپل از نورگیرهای پر کاربرد هستند که از آن‌ها برای سقف‌ها به خصوص در قسمت سقف حیاط خلوت و سقف پاسیو استفاده می‌شوند. سقف نورگیر…