سایبان یکطرفه

سایبان دوطرفه

قوسی (نعل اسبی)​

سایبان خودرو

ساخت و اجرای سایبان خودرو با اندازه و اشکال مختلف سازه‌ای باتوجه به نیاز مشتری جهت استفاده در حیاط منازل مسکونی، محوطه پارکینگ ( بیمارستان‌ها، ادارات ) بصورت تکی یا گروهی با در نظر گرفتن شرایط حاکم در محیط اجرای سایبان خودرو قابل اجرا می‌باشد.
باتوجه به ماشینی شدن جوامع امروز و روند رو به رشد گرمای کره زمین نیاز سایبان خودرو در محیط‌های عمومی از قبیل‌ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس شهری و برون شهری و یا حتی در کاراکثر ادارات بیشتر از گذشته نمایان است. لذا شرکت سایه روشن بر این امر برآمد تا با طراحی و اجرای سایبان خودرو نیاز گروه عمده‌ای از مردم و سازمان‌های دولتی و خصوصی را مرتفع کنند.
شرکت سایه روشن باتوجه به تکنولوژی و مصالح نوین با استفاده از سازه‌های آهنی با فرم‌های مختلف و اجرای یکطرفه یا دوطرفه سایبان خودرو جهت حذف ستون و ایجاد گردش راحت‌تر جهت جابجایی خودرو در زمان پارک با در نظر گرفتن محل ورود و خروج خودرو و جهت حرکت آب سقف سایبان خودرو که مانع از ورود و خروج خودرو در فصول مختلف سال نشود که این موارد در زمان بازدید از محل و مشاوره کارفرما و بررسی شرایط محل مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود.

شما هیچ پرونده CSV اضافه نکردید

Flexible Five Bed Rooms

Television Table Set

Kitchen Room Decorate

نمونه کارهای اجرایی سایبان خودرو

Absolute Location Here

Fly Your Choose Lacation

X