نورگیر گنبدی چیست و در کجا کاربرد دارد؟

نورگیر گنبدی جیست؟ نورگیر گنبد ی یا ساخت گنبد با پلی کربنا ت یا به عبارتی پوشش نورگیر به صورت گنبدی از استراکچری فلزی با پروفیل آهن نورد شده می…