پارتیشن اداری شیشه ای و انواع آن

پارتیشن شیشه ای امروزه با کاهش فضای داخلی ساختمان ها از جمله تجاری، اداری و مسکونی نیاز به تفکیک فضاهای داخلی بیشتر از گذشته احساس می‌شود. در گذشته برای جداسازی…