سقف متحرک پاسیو و مزایای استفاده از آن در ساختان

سقف متحرک پاسیو سقف متحرک پاسیو سازه‌ای متحرک است که به کمک آن می‌توانید دمای محیط را تنظیم کنید. این سازه از متریال مختلفی ساخته می‌شود شرایطی ایجاد می‌کند که…