نورگیر ساختمان چیست؟ پوشش سقف نورگیر

نورگیر ساختمان چیست؟ پوشش سقف نورگیر

 نورگیر ساختمان نورگیرساختمان همواره از دیرباز جزء لا ینفک ساختمان ها بوده و می باشد.

سقف کاذب حیاط خلوت و پوشش سقف آن با نورگیر حبابی

سقف کاذب حیاط خلوت و پوشش سقف آن با نورگیر حبابی

اجرای سقف کاذب حیاط خلوت حیاط خلوت و پاسیو بواسطه کاربری آن که عمدتا جهت

X