پوشش استخر متحرک چیست؟

چرا باید از پوشش استخر متحرک استفاده کرد؟ در جوامع امروزی به دلیل مشغله های کاری امکان استفاده از استخرهای سرپوشیده در مکان های عمومی برای بعضی از اشخاص وجود…