پوشش نورگیر ساختمان و انواع آن

انتخاب بین مدل های مختلف بسته به نیاز شما، محیط ساختمان، فضای آزاد در پشت بام و برخی عوامل دیگر خواهد بود. طبق تحقیقات انجام شده توسط موسسه VELUX America،…